Umre yapana hac farz olmaz

Sual: Bazı hocalar, umre yapana hac etmek farz olur diyorlar. Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu? CEVAP Hiçbir kitapta, (Umre yapana hac farz olur) diye yazmaz. Umre yapana hac farz olmaz. (Redd-ül Muhtar) Bazı kimselerin bilmediği husus şudur: İbni Âbidin hazretleri, Ukud-üd-dürriyye’de (Hac etmemiş fakirin, başkası …

Detay »

Safa ve Merve arasında yedi kere gidip gelmenin (Sa’y yapmanın) hikmeti nedir?

Sa’y’i Anlamak: “Şüphesiz Safâ ve Merve, Allah’ın sembollerindendir.” (Bakara, 2/158)  Önce, yalçın kayalarla dolu, sert ve yüksek birçok dağa nispetle hayli mütevazı olan iki küçük kaya tepeciğinin, yani Safâ ve Merve’nin “Allah’ın sembolleri” olduğu gerçeğini hatırlatmamız gerekiyor. “Ne özelliği var? Niçin bu iki küçük kayalık seçilmiş?” denilmemeli, Safâ ile Merve’yi …

Detay »

Hac ve umrede ihram yasaklarının hikmeti nedir?

İhramı anlamak: “İhram”, aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Rasûlü’nün getirdiği yasaklar çerçevesinde “haram kılınması” demektir. Söz konusu yasaklar, hac veya umre için niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini …

Detay »

Saçı olmayan, ihramdan nasıl çıkar?

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Başı traş etmek veyahut saçları kısaltmak vaciptir. Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar kesmeleri yeterli olur. Ayette şöyle buyrulmuştur:  “Ey iman edenler! Siz, Allah dilerse güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram’a …

Detay »

Kabe tavaf edilirken neden telbiye çekilir?

Sözlükte “birine, `buyur, emrine amadeyim’ diye cevap vermek” anlamına gelen telbiye, dinî bir kavram olarak, ihramın iki rüknünden biri olup, ihrama girerken “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek (Allah’ım, davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Sana yöneldim, …

Detay »

Kaç Çeşit Tavaf Vardır?

5 çeşit tavaf vardır: 1 – Ziyaret tavafı: Haccın rüknünden biri olan farz tavaftır. Yapılış zamanı, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren ömrün sonuna kadardır. Ancak bu tavafın, Kurban bayramı günleri içinde yerine getirilmesi vâcibdir. Tamamıyla terki hâlinde, hac bozulur, bâtıl olur. 2 – Kudüm tavafı: Mekke`ye ayak basıldığı …

Detay »

Tavaf Nasıl Yapılır?

Önce farz, vâcib, nafile tavaflardan hangisi yapılacaksa ona niyet edilir. Her tavafın yapılışı aynıdır. Fark, sadece farz, vâcib ve sünnet oluşundadır. Bu bakımdan niyette, yapılacak tavafın nevî belirtilir. Tavafa niyetten sonra, doğruca Hacer-i Esved`in bulunduğu yere gidilir. Mümkün olduğu takdirde başkasına eziyet vermeksizin eller Hacer-i Esved üzerine konur ve taş …

Detay »

Umreyi en faziletli şekilde geçirmek için ne yapmak gerekir?

Umrenin manası Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle …

Detay »

Kabe ve Mescid-i Haram farklı mıdır?

Kabe ve Mescid-i Haram farklı mıdır? Kabe ve hicr-i İsmail’in kapladığı yer mi kutsal yoksa mescidi haram mı ya da her ikisi de mi? Ve Mescid-i haramın sınırları Mikat sınırlarını mı oluşturuyor? Kabe, Mescid-i Haram’ın ortasında bulunan ve yeryüzünde yapılan ilk mâbeddir. Mescid-i Haram ise Kabe’yi kuşatan mesciddir. Her ikisi …

Detay »

Neden Mescid-i Haram deniyor?

Harem veya haram şeklinde okunan kelime, Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli bölgeler için kullanılan bir terimdir. Sözlükte “yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz” manasına gelen harem kelimesi haram ile eş anlamlıdır. Terim olarak Mekke ve Medine’nin, sınırları Hz. Peygamber tarafından çizilen çevresi için kullanılır. Bu bölgelere harem adının verilmesi, zararlılar dışındaki canlılarının …

Detay »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.