Anasayfa / Hac ve Umre Sorular Cevaplar

Hac ve Umre Sorular Cevaplar

HAC VE UMREYLE İLGİLİ KONULAR

  SORU: İhram ne demektir? CEVAP: İhram, hac veya umre niyetini getirip menasike girmektir. İhram, avam tabakasının zannettiği gibi malûm olan havlulara bürünmekten ibaret değildir. Hatta bir kimse hac veya umre niyetini getirip dikili elbisesini soymadan menasikini eda ederse haccı veya umresi sahihtir. Ancak dikili elbise ile onu eda ettiği …

Detay »

Evli bir kadın, kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi?

Dinimizde farz olan ibadetler, gerekli şartları taşıyan kadın erkek herkesin yapması gereken bireysel ibadetlerdir. Bu ibadetleri yapması için eşlerin birbirlerine engel olmaları caiz değildir. Ancak Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre bir kadına haccın farz olması için gidip gelinceye kadar yeterli maddi imkânlara sahip olması gerektiği gibi, kendisine eşlik edecek bir …

Detay »

Arapça-Türkçe Kılavuz

ED DAMÂİR – ŞAHIS ZAMİRLERİ Ene Ben Enti Sen [kadın] Ente Sen [erkek] Hiye O [kadın] Hüve O [erkek] Nahnü Biz [Kadın ve Erkek] Entüma İkiniz [Kadın ve Erkek] Hüma O İkisi [Kadın ve Erkek] Entünne Siz [Kadınlar] Entüm Siz [Erkekler] Hünne Onlar [Kadınlar] Hüm Onlar [Erkekler] EL E’DÂD – …

Detay »

İhram ve hükümleri

İhram, iki parçalı bez olup, iple bağlanmaz, düğümlenmez ve kancalı iğne ile tutturulmaz. Hac, umre, ticaret veya herhangi bir şey için uzaktan gelenlerin, mikât denilen yerleri, ihramsız geçerek, Mekke-i Mükerreme Haremi’ne girmeleri haramdır. Geçenin, geri mikâta gelip ihrama girmesi lazımdır. İhrama girmezse, kurban kesmek lazım olur. Mikât denilen yerler ile, …

Detay »

Umre nedir, nasıl yapılır ?

Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve …

Detay »

Umre yapana hac farz olmaz

Sual: Bazı hocalar, umre yapana hac etmek farz olur diyorlar. Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu? CEVAP Hiçbir kitapta, (Umre yapana hac farz olur) diye yazmaz. Umre yapana hac farz olmaz. (Redd-ül Muhtar) Bazı kimselerin bilmediği husus şudur: İbni Âbidin hazretleri, Ukud-üd-dürriyye’de (Hac etmemiş fakirin, başkası …

Detay »

Safa ve Merve arasında yedi kere gidip gelmenin (Sa’y yapmanın) hikmeti nedir?

Sa’y’i Anlamak: “Şüphesiz Safâ ve Merve, Allah’ın sembollerindendir.” (Bakara, 2/158)  Önce, yalçın kayalarla dolu, sert ve yüksek birçok dağa nispetle hayli mütevazı olan iki küçük kaya tepeciğinin, yani Safâ ve Merve’nin “Allah’ın sembolleri” olduğu gerçeğini hatırlatmamız gerekiyor. “Ne özelliği var? Niçin bu iki küçük kayalık seçilmiş?” denilmemeli, Safâ ile Merve’yi …

Detay »

Hac ve umrede ihram yasaklarının hikmeti nedir?

İhramı anlamak: “İhram”, aslında yapılması caiz olan bazı söz, fiil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Rasûlü’nün getirdiği yasaklar çerçevesinde “haram kılınması” demektir. Söz konusu yasaklar, hac veya umre için niyet edip ihrama girmekle başlar. İhrama giren erkekler, başlarını açarak ve normal giysilerini …

Detay »

Saçı olmayan, ihramdan nasıl çıkar?

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Başı traş etmek veyahut saçları kısaltmak vaciptir. Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar kesmeleri yeterli olur. Ayette şöyle buyrulmuştur:  “Ey iman edenler! Siz, Allah dilerse güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram’a …

Detay »

Kabe tavaf edilirken neden telbiye çekilir?

Sözlükte “birine, `buyur, emrine amadeyim’ diye cevap vermek” anlamına gelen telbiye, dinî bir kavram olarak, ihramın iki rüknünden biri olup, ihrama girerken “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk lâ şerîke lek (Allah’ım, davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Sana yöneldim, …

Detay »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.